26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Видео

Уловиха втори сигнал от Космоса с нови гравитационни вълни

Международен екип от физици и астрономи, отговорни за откриването на гравитационни вълни през февруари обяви откриването на втори силен сигнал от дълбините на Космоса. Това е още едно потвърждение за съществуването на гравитационните вълни, което ни показва цяла нова история за това как Вселената се е формирала такава, каквато е.