Съзнание

Само 50 кардинала имат гражданство от Ватикан сити

Ватикан е единствената държава, която не дава гражданство по кръвна линия и по месторождение, а определящи фактори са функциите и местожителството. Според официалните данни нейното население е възлизало на малко над 800 души, от които 578 са имали гражданство, като между тях са и 114 военнослужещи от Папската швейцарска гвардия.

---

Към тях се прибавят и 234 притежатели на дипломатически паспорти, които са на работа в чужбина. Само петдесетина кардинала, които са на служба във Ватикан и живеят там или на територията на Римската община, притежават ватиканско гражданство. Всички тези категории губят правата на ватикански граждани при изтичане на срока на служебните им задължения. В момента на избора на нов папа той автоматично придобива ватиканско гражданство, ако не е от категорията на кардиналите, които го притежават. Папата е абсолютен монарх и не може да се откаже от гражданството на държавата, която владее