26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Новини

Робот иска да унищожи човечеството

Видео, излъчено още през месец март тази година, стана популярно в мрежата, заради отговора на робот, че ще унищожи човечеството. Научно-фантастичните филми, в които роботите не са просто купчина метал, а имат човешки облик, разум и във всеки един момент могат да ви заблудят, че са от нашата цивилизация, вече излизат от графата фантастика и стават част от реалността.

София е тук сред нас

Тя е високоинтелигентен робот, с всички човешки белези. Нейното име е София, тя е красива, разговаря и разсъждава свободно. В очите си има камери, а „мозъкът“ й и позволява да става по-умна с всеки ден.

Роботът иска да помага на хората, но на въпрос дали иска да унищожи човечеството, София отговоря с „да“.

Експерти смятат, че роботите са ключът към изглаждане на комуникацията между хората и компютрите и работят за реализирането на мечтата за състрадателни роботи, които да помагат в бъдещия живот на човечеството.

Източник: CNBC