26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Новини

Пълнолунието влияе на земетресенията

Много вероятно е да има силни земетресения при пълнолуние или новолуние. Това сочат резултати от ново японско изследване.

Когато Земята, Луната и Слънцето са подредени в една линия при пълнолуние или новолуние, гравитацията на Луната се добавя към тази на Слънцето и ефектът е по-силен. Това гравитационно притегляне е в основата на приливите и отливите. Колкото по-силна е гравитацията, толкова по-голяма е амплитудата на приливите и отливите.

„Резултатите показаха, че съществува връзка между силата на приливите и отливите и честотата и мащабите на земетресенията“, твърди един от авторите на изследването Сатоши Иде от Токийския университет.

Луна

За да стигнат до тези заключения, учените съпоставили данни за земетресенията по света и за амплитудата на приливите и отливите. Оказало се, че някои от най-големите земетресения през последните 20 години са станали при високи приливи и отливи, а именно при пълнолуние или новолуние.

Освен това силните земетресения били далеч повече, когато амплитудата на приливите и отливите е значима.

Единствено силните земетресения обаче са повлияни от небесни тела. Колкото до слабите трусове, учените не са установили никаква връзка.

Източник: БТА