26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Новини

Препрограмируеми биоматериали заменят органи. Възможно ли е?

Американски учени са създали и описали нов тип материал, който променя формата си и може да се самопрепрограмира. По-рано такива съединения са се активирали от задействане например на светлина или топлина, но сега нуждата от нея изчезна. Изследването е публикувано в списание Nature Communications. Учените демонстрираха материала като видеото е достъпно в YouTube.

Новите препрограмиращи се материали се оформят независимо от средата от няколко секунди до часове в зависимост от подадените кодове за време при създаването им. Такива свойства на съединението са възможни поради вътрешната си структура, образувана от две противоположни помежду си компоненти – едната отговорна за запазването на формата, а другата – за неговата промяна. Екипът изследователи смята, че такива материали могат да бъдат използвани в създаването на програмирани биомедицински импланти.