България

Позната фирма ще обработва данните от вота в края на март

Днес бяха изтеглени номерата за участието в парламентарните избори. Основните претенденти за високите заплати в Народното събрание се събраха в първата половина на бюлетината. В края останаха довчерашните партньори на носителите на мандата.

„Информационно обслужване“ АД ще обработва данните от гласуването в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. Това беше възложено на дружеството с решение на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Дружеството ще извършва компютърната обработка на резултати от изборите, като ще изгради изчислителни пунктове в цялата страна, както и един централен в ЦИК. За гарантиране на прозрачността и публичността на работата на изборната администрация по места ще бъде осигурено онлайн видеоизлъчване и видеоархив на заседанията на Районните избирателни комисии.

НП