Новини

Откриха стволови клетки на 300 милиона години

Палеонтолози от Оксфордския университет откриха във Великобритания вкаменели останки от стволови клетки на растения на 300 млн. години. Откритието е направено в Ланкашир и Йоркшир. Учените са наблюдавали клетки с различни размери, което показва, че намерената тъкан е била в стадий на растеж.

Клетките от образувателната тъкан са функционален аналог на стволовите клетки у животните. Те са частично или напълно недиференцирани и способни на продължително клетъчно делене. Клетките са малки по размер и протоплазмата изцяло ги изпълва. Вакуолите им са изключително малки, цитоплазмата им не съдържа диференцирани пластиди (хлоропласти и хромопласти), въпреки че те присъстват в рудиментарната си форма на пропластиди. Клетките от образувателната тъкан са разположени нагъсто без междуклетъчни кухини. Клетъчните им стени са много тънки.

                                                                       

Изкопаемата растителна тъкан е наречена Radix carbonica. Организацията на стволовите клетки в нея не прилича на нито една от известните меристеми. Според специалистите корените на растенията в древността са се отличавали един от друг много повече, отколкото в наше време.

 

 

 

Източник: Тема