Новини

Окултните причини за войните

Досега причините за войните се разглеждат само на физическо ниво. Но има и скрити, окултни причини за тях – и именно те са главните. Мисълта е енергия и то могъща енергия, чиято природа е все още неизвестна на човечеството. „Човекът е това, за което размишлява” – това не е поетическа метафора, а научна формула. Но мисълта не е безлична енергия – тя е същество, психически робот, създаден от човека и зареден с определена програма.

Магнитната природа на мисълта прави възможно притеглянето на идентични енергии в пространството в огромни конгломерати. Но мисълта е не само магнитна, а и виртуална. Това означава, че и доброто и лошото се проявяват.

Капките в пространството се събират в облаци – идентичните ментални енергии се събират в пространствени енергийни образувания – и положителни и отрицателни. Когато концентрацията – например негативната пространствена енергия достигне критична точка, на Земята е достатъчен един единствен изстрел, както в Сараево през 1914, когато е започнала Първата световна война. Втората световна война е причинена по същата схематична формула.

---

Такава ситуация се формира и при вътрешнонационални сблъсъци. Но ако в народа, от поколение на поколение, се натрупат повече светли енергии, то даже по време на военен сблъсък хората са способни да се осъзнаят от безумието и да чуят гласа на разума и сърцето.

Окултните последици от войните са значителни и остяват своята следа стотици години.  След смъртта на Земята живота на човека всъщност продължава. Древните книги на различните учения описват по свой начин пътуването на душите в други измерения. Но живота в другите светове е различен за починалите от естествена смърт и на преждевременно загиналите – убити по време на война, жертви на престъпления или на катастрофи, екзекутирани престъпници и самоубийци.

За разлика от починалите от естествена смърт, преждевременно загиналите имат всичко, както физическия човек – даже воля. Нямат само физическо тяло, с чиято помощ човека, привързан към земята, може да удовлеторява своите желания на физически план. Това има огромно значение и за загиналите и за живите.

---

По време на война загиват милиони млади хора. Те са изпълнени с жизнени сили, планове, завладяни са от своите страсти. Няма по-страшни мъки от това да имаш всички чувства и да нямаш с какво да ги удовлетвориш. И тези страдания за тях продължават толкова време, колкото време е трябвало да живеят на Земята самите те. Затова мнозина от загиналите по време на Втората световна война – тези живи мъртъвци, ще напуснат Земята едва през следващия век.

По тази причина след войните сред човечеството се внедряват многобройни невидими хора и те в течение на много години продължават да бродят сред живите. Те са изпълнени с желание да живеят. Ако такъв човек, още докато е бил във физическото си тяло, не е научил законите за фините светове и законите за съществуването без физическо тяло и не е бил човек с висока духовност, той просто не намира изход от положението, в което се е оказал. В резултат той намира подходящ човек и се вселява в него. Този процес се нарича „обладаване” или вселяване на „бесове”. Това невидимо същество неслучайно е наречено „електромагнитна матрица с отрицателен заряд”.

Няма място за съмнение в това, че за такъв астрален човек, който изпитва чувство за мъст не е трудно да намери своите врагове и да им отмъсти. Не случайно китайци, индийци и индокитайци са извършвали самоубийство на физически план, за да отмъстят на недосегаем за тях човек – като се привържат към него и размътят неговия разсъдък или го докарат до самоубийство.

Добре известен е факта, че по време на войните, в редовете на армията на победителите често стават самоубийства. Специалистите констатират, че след война в народите рязко се увеличава броя на алкохолиците, наркоманите, самоубийците и психично болните. Всичко това се отдава обикновено на стреса, преживяванията, формулира се като „виетнамски”, „афгански” синдром. Но това е вярно само за външния живот и физическата медицина.

---

Следвоенната статистика трябва да се осмисли и прочете по нестандартен начин. Например, въпреки своята военна мощ, америкаците все пак са загубили Виетнамската война. В тази война са загинали малко повече от 58 хиляди американци. А след войната – в мирен, обезпечен и спокоен живот в родината си, са згинали над 120 хиляди души – именно загинали, а не умрели от своите рани или други болести. И как са загинали тези бивши войници? Всички те са се самоубили! А това са здрави, подготвени хора – не неуравновесени, сантиментални и истерични госпожици!

Към тях трябва да добавим още 40 хиляди от бившите участници във войната с увредена психика, защото именно толкова са изгубили всякакъв интерес към живота, превръщайки се в затворници, предпочитайки доброволната самоизолация с пълен или частичен отказ от участие в активния живот.

Кръвта, пролята на бойните полета, и огромният брой заровени в земята гниещи човешки тела също представляват страшна опасност за живите. Защото еманациите от кръвта хранят невидими мерзки същности. Многогодишното изучаване на милионите трупове на хора, загинали във войната за много кратко време, създават в пространството, във „въображението на Земята”, фантоми – нещо като устойчиви живи фотографии на разлагащи се призраци.

---

Една от причините за плашещи халюцинации и нощни кошмари е проникването, в съзнанието на живите, на еманации от разлагащи се в земята човешки останки. Психическите изпарения от гробищата предизвикват и усилват в хората чувство на страх, мъка, отчаяние, безизходнодст, скептицизъм. Психическите еманации на труповете предизвикват много тежки заболявания на психиката и са провокатори или усилители на скръбта, унинието – те предизвикват дълбоко разочарование и даже отвращение към живота, в резултат на което някои хора извършват самоубийство.

превод по материали от чужди медии Емилия Манолова