26 април 2024

Среща с приятелите на "Новото познание" в Германия, Мюнхен, Хотел "Крафт"

Записвания на телефон
+4917687889777

Съзнание

Огромен подводен монумент в японско море

Изследователи продължават да се удивляват на огромния подводен монумент в японско море. „Исеки“ в близост до Йонагуни е определян като творение на пра пра стара цивилизация. Последните скици направени от Масаки Кимура, Роберт Шнох и Волф Вихман показват, че това е дворцов ансамбъл на изключително висши особи. Спекулира се, че това са били владетелите на планетата от онова времево измерение.