Хипотези

Гравитацията не съществува

Винаги сме давали възможност и сме представяли хипотези на наши зрители, до които те са достигнали чрез различни разработки. Една такава получихме от Петър Евтимов и я споделяме с вас.

Гравитация не съществува

Сили на привличане в природата няма.  Гравитацията е насочена сила отгоре над нас, защото Земята екранира частичките Етер които идват отдолу. Най- лесно може да се обясни с поле, на което духат ветрове и ти си до един слон. Слона екранира вятъра от неговата посока и ти се залепяш за слона, защото вятъра от другата посока те духа към него, а не защото слона те привлича. Тоест Айнщайн и Нютон грешат. И така следващото ми провиждане е, че водата на Земята е 10 % видима (реки морета и океани) и 90% невидима. Дълбоко просмукана в скали и най-вече под формата на пара.

BlueMarble

Подземната образува  “Големият воден кръговрат”. Той зависи от температурата на магмата и нейната скорост. Колкото е по-висока скоростта и толкова повече големия воден кръговрат се покачва на горе и нивото на малкия воден кръговрат – Океаните се повдига. Казано точно – при забързване на магмата се получават потопите на Земята. За да се спрат потопите трябва да се регулира скоростта на магмата, това може да стане с получаване на вихри в нея, които да влизат в резонанс и това движение да противодейства на нейното движение. Тоест с малък лост да се повдигне огромна маса – предполагам си виждал какви вихри стават след камък в река – нещо подобно е и нашата цел. За да се предизвикат тези вихри трябва да се въздейства по някакъв начин.

potop

По този начин са Пирамидите. Те са построени така, че да екранират Етерените потоци, които идват отгоре и да се създаде стълб с различно етерно налягане този стълб стига чак до Магмата и я завихря – ако начертаем вихрите се получава фигура подобна на свастика.

egyptian-pyramids

Затова Пирамидите са на строго определени места и образуват една подредена мрежа. Нефтът e роден в следствие на тези процеси. Той се образува постоянно дори сега и е практически неизчерпаем. В “Големия воден кръговрат” постоянно попадат мъртви микроорганизми от планктона и гниещи риби, водорасли и други органични молекули. Под огромно налягане и високи температури те се „варят“ под земята и се образуват веществата раждащи нефта. След това се отлагат в естествени кухини на планетата.

petrol dlan